MMA TAKMIČARI

Duško Todorović
Kategorija
84kg
Profi
9
/
9
/
0
Amaterski
10
/
10
/
0
Više
Aleksandar Milićević
Kategorija
70kg
Profi
2
/
2
/
0
Amaterski
15
/
12
/
3
Više
Marko Petković
Kategorija
+100kg
Profi
4
/
3
/
1
Amaterski
4
/
4
/
0
Više
Nenad Avramović
Kategorija
-77kg
Profi
14
/
7
/
7
Amaterski
0
/
0
/
0
Više
Kirill Tropinin
Kategorija
64kg
Profi
10
/
5
/
5
Amaterski
6
/
6
/
0
Više
Rifat Prušević
Kategorija
-77 kg
Profi
3
/
1
/
2
Amaterski
13
/
8
/
5
Više
Ignjatović Marko
Kategorija
-77kg
Profi
5
/
2
/
2
Amaterski
9
/
5
/
3
Više
Semen Olenichenko
Kategorija
-93kg
Profi
2
/
2
/
0
Amaterski
0
/
0
/
0
Više
Đurić Strahinja
Kategorija
-77kg
Profi
1
/
1
/
0
Amaterski
10
/
8
/
2
Više
Đorđević Ivan
Kategorija
-93kg
Profi
1
/
1
/
0
Amaterski
3
/
2
/
1
Više
Marko Živanović
Kategorija
-70kg
Profi
1
/
0
/
1
Amaterski
10
/
7
/
3
Više
Obradović Aleksa
Kategorija
77kg
Profi
0
/
0
/
0
Amaterski
10
/
9
/
1
Više
Stefan Dabižljević
Kategorija
-66kg
Profi
0
/
0
/
0
Amaterski
10
/
8
/
2
Više
Vukoje Stevišić
Kategorija
-66kg
Profi
0
/
0
/
0
Amaterski
11
/
8
/
3
Više
Lekić Vuk
Kategorija
-93 kg
Profi
0
/
0
/
0
Amaterski
6
/
4
/
2
Više
Limon Kovtun
Kategorija
-70kg
Profi
1
/
0
/
1
Amaterski
6
/
4
/
2
Više
Pošmuga Stefan
Kategorija
-66kg
Profi
0
/
0
/
0
Amaterski
6
/
5
/
1
Više
Janićijević Lazar
Kategorija
Profi
0
/
0
/
0
Amaterski
3
/
3
/
0
Više
Milivoj Petrović
Kategorija
50kg
Profi
0
/
0
/
0
Amaterski
2
/
2
/
0
Više
Živojin Bulatović
Kategorija
84kg
Profi
0
/
0
/
0
Amaterski
3
/
3
/
0
Više
Stevanović Jovan
Kategorija
-84kg
Profi
0
/
0
/
0
Amaterski
5
/
3
/
2
Više
Miloš Gajić
Kategorija
-70kg
Profi
0
/
0
/
0
Amaterski
2
/
1
/
1
Više
Spasić Stefan
Kategorija
-70kg
Profi
0
/
0
/
0
Amaterski
2
/
1
/
1
Više
Kalajdžić Mića
Kategorija
-77kg
Profi
0
/
0
/
0
Amaterski
1
/
1
/
0
Više
Životić Darko
Kategorija
-77kg
Profi
0
/
0
/
0
Amaterski
1
/
1
/
0
Više
Blagojević Bratislav
Kategorija
70kg
Profi
0
/
0
/
0
Amaterski
1
/
0
/
1
Više
Pjanović Vlado
Kategorija
Profi
0
/
0
/
0
Amaterski
3
/
1
/
2
Više
Afar Teo
Kategorija
-77kg
Profi
0
/
0
/
0
Amaterski
0
/
0
/
0
Više